Certyfikaty

Z dumą informujemy, iż nasza firma jest posiadaczem Krajowych Certyfikatów Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Oznacza to, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
w odniesieniu do deklarowanych przez nas właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, są stosowane oraz,
że nasza Zakładowa Kontrola Produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

W skrócie: poniższe certyfikaty są potwierdzeniem jakości naszych produktów.

Krajowy Certyfikat ZKP Nr 202-UWB-229

Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych.

Krajowy Certyfikat ZKP Nr 202-UWB-230

Mieszanki związane cementem i mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem do zastosowań w konstrukcji dróg


Scroll to top