Przykładowe realizacje

Obwodnica Opoczna

Współpraca z wykonawcami w zakresie dostawy piasku potrzebnego do zrealizowania inwestycji.

Zalew w Miedznej Murowanej

Produkcja i dostawa betonu niezbędnego do zakończenia prac modernizacyjnych ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego.

Wiatrak w Radzicach Dużych

Produkcja i dostawa betonu na fundament.

Scroll to top